YHYS 微信营销

微信小程序有哪些功能?

发布于:2017-12-16 15:41:41来源: 作者: 点击: 20

微信小程序有哪些功能?

一、线下扫码: 用户可以在小程序中使用,扫一扫 二、对话分享: 可以分享小程序或将页面给好友或群 三 、客服通知:商户可以发送模板的图片,文字消息给客服 四、切换聊天: 在使用小程序的过程中迅速的返回聊天 五、历史列表: 用户使用过的小程序会被自动存入列表,方便下次使用 六、公众号关联: 七、搜索查找: 用户可直接根据名称或品牌搜索到想要的小程序。

----------------------------------------------------------------------------------
------分隔线----------------------------